Anung un Rama Cono Sur

Melého Anunga jsme si vybrali z pracovního spojení Alberto Aldo de los Escorpiones Blancos x Ayllu Cono Sur del Pachnos jako nadějného pokračovatele pracovní krve naší chovatelské stanice. I on, stejně jako ostatní naši psi, je od útlého věku pracovně veden.