SOUSTŘEDĚNÍ S ARGENTINOU 2007

Ve dnech 24.-26.8.2007 proběhl v kempu Červená stráň u obce Mšec druhý ročník SOUSTŘEDĚNÍ S ARGENTINOU a dalšími nejen molosskými plemeny. Výcvik vedl organizátor akce pan Roman Zelenka, partnerem akce byla Purina se svou řadou krmiv PRO PLAN.

Tento rok se zúčastnilo 13 psů argentinské dogy a další, nejen molosská plemena, reprezentoval pouze jediný zástupce, český strakatý pes. Oproti minulému ročníku nás potěšila vysoká účast slovenských chovatelů, kteří s sebou přivezli celkem 8 psů.

V pátek po příjezdu a ubytování účastníků proběhla společná večeře, seznámení s programem a hromadná diskuze, která už avizovala velký zájem účastníků o problematiku výcviku a předbíhala samotný program.

V sobotu po snídani byl program zahájen přednáškou o základech chování psů (etologie), výcvikových postupech a možnostech využití psů v životě. Důležitou součástí bylo shrnutí nejčastějších chyb majitelů psů a velký důraz byl kladen také na význam ranné socializace a její vliv na osobnost psů v pozdějším životě. Přednáška proběhla formou diskuze a byla velmi poutavá. Řešili se i konkrétní situace a problémy jednotlivých psovodů a výcvikář Roman Zelenka ji přímo prokládal ukázkami na psovi.

Po obědě už následoval samotný trénink. Začalo se zdánlivě jednoduchou chůzí u nohy, ale vzhledem k vysokému procentu účasti mladších psů a nezkušených psovodů, to byla překvapivě složitá disciplína se spoustou chyb, následným opravováním a rozborem situace. Vzhledem k individuálnímu přístupu výcvikáře ke každému psovi se tato disciplína protáhla až do krátké přestávky, po které už byl na řadě nácvik vystavování.

Zkušení zástupci vystavovatelů zde předali mnoho dobrých rad začátečníkům s mladými psy a štěňaty, které zatím závratná výstavní kariéra teprve čeká, a sami využili zejména možnosti nácviku kontroly chrupu a „prohmatání“ psa – na výstavách taková kontrola stavby a pevnosti těla v současné době často schází, proto se může stát, že pes je bez řádného nácviku nečekanou situací v kruhu zaskočen (hovoříme zde o posuzování argentinských dog).

Poté jsme se vydali společně venčit k nedalekému rybníku – počasí nám skutečně přálo, možná až příliš, a tak někteří psi nepohrdli osvěžením ve vodě. Vybrané prostředí bylo ideální, kemp se nachází uprostřed lesa a rybník je na dosah, a díky poloze mimo obec jsme nikoho neobtěžovali.

Náš návrat už očekával figurant připravený k nácviku obrany. Všechna štěňata podala velmi hezký a vyrovnaný výkon. Přestože se dosud s nácvikem obrany nesetkala, projevovala se beze strachu, s velkým zájmem o osobu figuranta a silným kořistnickým pudem. Ze starší psů stojí za zmínku například výkon feny Prisca del Tolkeyen (maj. Eva Pastuchová) ze Slovenska. Fena pracuje se zájmem, relativně bez chyb a její hlavní předností je vyrovnaná povaha.

Po večeři čekala účastníky novinka v podobě analýzy odpoledne natočených prací. Každý se mohl podívat na své výkony ze záznamu a dostalo se mu odborného posouzení a rad pro odstranění konkrétních chyb. Tato nově využitá metoda sklidila velmi pozitivní ohlasy a proto jí bude v příštích ročnících věnován větší prostor.

Už za tmy jsme se vypravili za nejlákavějším bodem programu, jímž byly noční obranářské práce a testování povah.
První část nočních prací, "vyhledávání ležící ukryté osoby", byla založena na schopnosti psovodů rozeznat reakce svých psů. Psovod měl za úkol se svým psem projít daný úsek a nalézt ukrytou osobu. Jde o poměrně těžkou disciplínu, ve které se pes orientuje výhradně čichem a nedochází k fyzickému kontaktu s figurantem. Přestože je tato práce pro nezkušené psy (nikdo ze zúčastněných se s ní dosud nesetkal) velice náročná, zaznamenali jsme zde vysoké procento úspěšnosti (cca 70%). Těžké pro psovody bylo zejména poznat, kdy se pes venčí, kdy jen něco očichává a kdy opravdu označuje ukrytou osobu. Každý pes reagoval jiným způsobem (vrčení, zastavení, větření atd.). Bohužel se prokázalo i to, že psovod ne vždy dokáže správně rozlišit reakce svého psa, a tak byli někteří psi, přestože figuranta odhalili, odtaženi a nuceni k dalšímu prohledávání terénu.

Ve druhé části nočních prací, nazvané jako "přepad", byla simulována situace napadení osoby psovoda útočníkem. Figurant byl oblečen do ringo obleku s možností zákusu do celého těla. Psovod se psem na vodítku u nohy vyšel po cestě, kde se míjel s protijdoucí osobou, pes nebyl nijak upozorňován na nebezpečí ani podporován k útoku. Osoba se v okamžiku míjení mění v agresora a s výkřikem zaútočí na psovoda. Úkolem psa bylo v co nejkratším možném čase zneškodnit útočníka. Tento cvik je pro psychiku psa velice těžký a v reálu je vhodné na tuto práci psa připravovat. Přestože se v našem případě jednalo hlavně o test povah psů a schopnost ochránit majitele, a žádný ze psů se s touto disciplínou ještě nesetkal, i zde byly v některých případech podány překvapivě dobré výkony. Excelentního provedení zneškodnění útočníka jsme se dočkali v podání psa Alberto Aldo de los Escorpiones Blancos (maj. Karolina Šmídová) bleskovým zákusem do figurantovi paže.

Večer jsme zakončili vzrušenými debatami nad právě předvedenými výkony a nad půllitrem piva v jídelně kempu. Obsluha se nám věnovala ochotně až do pozdních nočních hodin a velkou jedničkou jsme ohodnotili možnost mít psy ve všech prostorách kempu, včetně jídelny, po celou dobu trvání akce u sebe.

Nedělní ráno jsme zahájili dalším nácvikem poslušnosti. Bylo zajímavé sledovat výkony všech zúčastněných, přestože docházelo k velkému množství chyb, způsobených především nezkušeností psovodů a z toho pramenící nevhodnou manipulací se psy. I přes tyto chyby však bylo rozhodně na co koukat. Například pětiměsíční Alexio El Demonio blanco (maj. Tomáš Hanusek, SR) přesvědčil svým výkonem o velké chuti pracovat, zřejmá byla jeho snaha podat co nejlepší výkony a výborný vztah se psovodem. Ale i ostatní psi pracovali s chutí, se zájmem o osobu psovoda a ochotou reagovat na jeho podněty.

K nácviku pachových prací jsme přistoupili po krátké přestávce. Všechna štěňata na své první stopičce prokázala zájem o tuto novou činnost a schopnost soustředit se. Přestože se stopovalo na těžkém terénu (uvláčená pole) bylo patrné, že argentinská doga, pokud je správně vedena, nemá problém ani s touto disciplínou. Ze starších psů se dobře předvedl český strakatý pes Aran z Trpce (maj. Irena Procházková), z mladších například Calfu Chicquita Blanský les (maj. Lenka Myšková).
Nejlepšího výkonu jsme se však dočkali od feny Ambra De los Amigos del Campo (maj. Lucia Herdová, SR). Přestože její stopa byla narušena jiným psovodem se psem, nijak to nepoznamenalo její přesvědčivé vypracování, které bylo provedeno klidně a se zájmem, bez větších chyb.

No a po obědě už nás čekalo jen shrnutí, individuální hodnocení každého psa a vyhlášení těch, kteří si za své výkony odvezou sponzorské dary, jimiž tento rok byly 2 patnáctikilové pytle krmiva Purina PRO PLAN Dog Adult Sensitive Salomon&Rice. První si za výborné vypracování stopy a dobré výkony při ostatních disciplínách odvezla Lucia Herdová ze Slovenska se svou fenou Ambra De los Amigos del Campo. A rovněž druhá cena putovala na Slovensko, a to Tomáši Hanuskovi se psem Alexio El Demonio blanco, za velmi nadějné výkony v průběhu celého soustředění. Ani ostatní však neodcházeli s prázdnou, PRO PLAN pro každého připravil tašku s pamlsky, vzorky granulí a upomínkovými předměty (hrneček a klíčenka).

Závěrem snad zbývá už jen poděkování, a to organizátorovi a výcvikaři Romanu Zelenkovi za velmi zajímavý a poučný víkend, figurantovi Tomáši Chlíbcovi za výbornou práci s nezkušenými psy a partnerovi soustředění, výhradnímu distributorovi krmiv Purina PRO PLAN pro ČR společnosti Samohýl, a.s., která věnovala skvělé ceny a dárky pro každého účastníka soustředění.

III. ročník SOUSTŘEDĚNÍ S ARGETINOU se uskuteční na konci srpna 2008 a podle příslibu organizátora si ho užijeme více dní a bude obohacen o bodované soutěže.


Komentář k výkonům jednotlivých psů poskytl R. Zelenka