Nová zkušenost s přístupem veterináře

Pravidelně navštěvuji veterinární ordinaci Altavet v Praze a jsem se službami tam poskytovanými velmi spokojena. Zejména mohu vyzdvihnout přístup MVDr. Hejdy, MVDr. Boštičky a užasné sestřičky pí. Novákové. Mou věrnost si tato ordinace udržuje zejména tím, že lékaři mají velmi osobní přístup, pamatují si neduhy mých drobečků, znají i jejich zvyky, nezlobí se, kdy vymýšlím blbosti - zkrátka takhle nějak by to podle mého názoru mělo fungovat.

Velmi nepříjemnou zkušeností proto pro mě bylo setkání s MVDr. Večerkovou, která zde působí, ale se kterou jsem do této doby neměla tu čest.

Zde je e-mail, který jsem zaslala na vedení této ordinace:

 

-----

 

Vážený pane,

dovoluji si Vám zaslat své vyjádření ke sporu s MVDr. Večerkovou. Neměla jsem potřebu či tendence si stěžovat, nicméně poté, co mě MVDr. Večerková v této záležitosti telefonicky kontaktovala, jsem se rozhodla tak učinit.

16.1.2011 se mi v pozdních večerních hodinách zranil pes - jedná se o řeznou ránu na přední noze. Převezla jsem ho do vaší ordinace, kde ho ošetřil MVDr. Boštička. Pan doktor rozhodl, že by ideální bylo použít tkáňové lepidlo, které však bohužel neměl k dispozici, proto se psovi pokusil nohu zašít. Jedná se ale o 60 kg zvíře, které se nám ve dvou nepovedlo udržet. Přestože pes je velmi klidný, chyběly nám třetí ruce na podržení samotné nohy. Povaha zranění na druhou stranu ale neodpovídala celkové anestezii. Pan doktor proto nohu zavázal a doporučil použití tkáňového lepidla za 2 dny při převazu.

18.1.2011, když jsem přijela na převaz, ordinovala MVDr. Večerková. O situaci byla informována, ale od začátku se k použití tkáňového lepidla stavěla skepticky s tím, že ona taková zranění šije. Navrhla jsem tedy, že můžeme ránu dle jejího doporučení zašít, pokud to ona považuje za správné řešení a zmínila jsem, že vzhledem k tomu, že jsme přítomny 3 (byla přítomna i pí. Nováková), jistě se nám psa podaří na zemi udržet a ránu zašít při místním umrtvení. Na to paní doktorka Večerková odpověděla, že ona v žádném případě na zemi nic šít nebude, že to nepřichází v úvahu, že její povinností není se válet při ošetřování na zemi. Byla jsem touto reakcí trochu zaskočena, zejména vzhledem k tomu, že pes měl stále ještě nohu zavázanou původním obvazem a paní doktorka ránu ani neviděla. Sestřička pí. Nováková však velmi správně odhadla situaci a případné nedorozumění odvrátila - převzala iniciativu, řekla že snad nejlepší bude se na to podívat, psa mi pomohla položit a sundala mu starý obvaz. Dále už probíhalo ošetření bez problémů, bylo použito doporučeného tkáňového lepidla, noha byla opět zavázána a já jsem psa objdnala na další převaz.

21.1.2011 jsem na tento další převaz přijela, ordinoval opět MVDr. Boštička a přítomna byla i sestřička pí. Nováková. Zmínila jsem se, že jsem nebyla s přístupem MVDr. Večerkové spokojena, ale její kolegové se zachovali velmi diplomaticky, věc se mnou nerozebírali a nadále jsme se věnovali ošetření psa.

Byla jsem proto velmi překvapena, když mi téhož dne odpoledne zavolala MVDr. Večerková osobně a sdělila mi, že se dozvěděla, že si na ní chci stěžovat a že tedy klidně můžu, protože ona Vám už celou věc oznámila. Dále jsem byla informována, že její povinností není ošetřovat psa na zemi, že já jsem odmítla psa nechat uspat a odmítla jsem ho držet na stole a že můžu být ráda, že mi paní doktorka Večerková psa vůbec ošetřila, protože mě také mohla poslat jinam. Poděkovala jsem tedy za zavolání, což nebylo kvitováno ze strany pí. doktorky s velkým nadšením, a rozhodla se celou situaci objasnit Vám.

K mému odmítavému postoji, který MVDr. Večerková v telefonátu zmínila:
- Celkové uspání psa jsme probrali ihned při první návštěvě s MVDr. Boštičkou a shodli jsme se na tom, že zranění není natolik závažné, aby kvůli němu pes musel toto prodělat. Obecně jsem odpůrcem uspávání psa kvůli každé maličkosti a vím, že můj pes ho špatně snáší, ale protože jsem laik, dám vždy na doporučení veterináře. Při návštěvě u MVDr. Večerkové ale tato varianta vůbec nebyla probírána.
- Vysadit na stůl psa, který váží 60 kg a ošetřovat ho tam, je z mého pohledu nejen zbytečné, pokud lze situaci vyřešit jinak, ale pro psa také nebezpečné. Pokud by se při ošetření zmítal, mohl by spadnout a ublížit si. Držet ho na zemi je také podstatně snazší.

Dále jsem zjistila, že ve vaší databázi nebylo uvedeno mé aktuální telefonní číslo a MVDr. Večerková využila toho, že je obeznámena s mým povoláním, našla si ve vaší databázi mého kolegu (kterému jsem, stejně jako několika dalším psovodům z našeho útvaru, vaší ordinaci doporučila), zavolala mu a moje číslo si od něj vyžádala. Nebyl příliš rád, když mi to oznamoval, zejména proto, že ho paní doktorka vzbudila mezi nočními směnami. Ale každý neslouží na směny jako my, takže to samozřejmě paní doktorka nemohla vědět.

Já sama mám 4 argentinské dogy a navštěvuji výhradně vaší ordinaci, protože jsem s jejími službami i přístupem všech pracovníků byla vždy velmi spokojena. Část nákladů za vaterinární ošetření hradí Městská policie Praha, ale já jako majitel psů, kteří jsou tam vedeni ve stavu na útvaru psovodů, si naštěstí mohu vybrat, kde je nechám ošetřovat.
Chápu, že mnoho klientů přichází s různými podivnými požadavky a nereálnými představami a i já jistě často mívám podivné nápady a přání, ale prozatím jsem se u vás nesetkala s tím, že by vše nebylo vyřešeno k mé naprosté spokojenosti a hlavně k užitku zvířete. Nečekám rozhodně, že někdo kvůli bláznivému psovodovi, který zásadně vráží do vaší ordinace zabahněn, zaslintán a zachlupen, bude měnit své zaběhnuté a účinné postupy - ale ráda bych se spolehla na to, že pokud to pro psa bude to nejlepší, bude doktor, řekněme, třeba šít i na zemi.

Tímto si v žádném případě nestěžuji na probíhající léčbu. Zranění již vypadá lépe a dnešní převaz ukázal, že je vše na dobré cestě.

S pozdravem...

 

-----

 

Pro úplnost uvádím, že od května minulého roku jsem zde utratila něco přes 27 tisíc.

Opravdu nečekám, že se kvůli tomu přede mnou někdo posadí na zadek, ale tak nějak bych celkem ocenila slušné vystupování.

 

Můj velký dík patří ostatním doktorům, kteří jsou skuteční profesionálové a dokážou se vyrovnat i se psovodem...

A když jsem v mailu zmínila, že "Sestřička pí. Nováková však velmi správně odhadla situaci a případné nedorozumění odvrátila", myslela jsem tím, že naprosto přesně odhadla, že mám jen maličkatý krůček k tomu, abych zařvala něco velmi sprostého, otočila se na patě a nikdy víc se v této ordinaci neukázala... Ta musí mít snad svatozář...