Alberto Aldo a Zupay v časopisu Pražský strážník - Zvíře ve službě